R-teken

 

Gebruik van het r-teken of ®-teken is alleen toegestaan als het merk geregistreerd is, anders is sprake van misleiding en dat is verboden.

Wat heb je er aan?

 

Z

Sta sterker dan concurrenten

Z

Vergroot je betrouwbaarheid

Z

Maak je bedrijf meer waard

Z

Treed op tegen inbreuk

Z

Stop copycats

r teken

Wanneer je het teken, dat voor ‘registered trademark’ staat, achter je productnaam zet, straal je naar de consument vertrouwen uit. Het kan net dat duwtje in de rug zijn dat ze doet besluiten om voor jouw product en niet die van de concurrent te kiezen. Met het R teken kun je je concurrentiepositie dus behoorlijk versterken.

Waarom is registratie van je merk nodig?

Als je het R-teken of ® -teken wil gebruiken, dan moet je merk geregistreerd staan. Zonder registratie het ® -teken gebruiken is misleidend en dat mag niet. Het is middels de Nederlandse wet niet direct strafbaar om het teken wel te gebruiken zonder registratie, maar bij de eerste de beste klacht hierover, kun je meteen worden bestraft vanwege misleiding.

Het R teken vervult een belangrijke waarschuwingsfunctie

Een merkregistratieprocedure met een positieve uitkomst, oftewel merkregistratie en daarmee juridische bescherming, betekent dat je het R teken mag gaan gebruiken. Het hoeft dus niet, maar het kan je wel voordelen opleveren. Zo heeft het symbool een afschrikwekkende werking. Wanneer je het R teken gebruikt, toon je als merkhouder aan dat je weet wat jouw rechten zijn en dat je zult optreden tegen inbreuk daarop. Derden zullen zich dan extra achter hun oren krabben.

Voorkom dat je merknaam een soortnaam wordt

De hierboven beschreven waarschuwingsfunctie is echter niet het enige voordeel van het R teken. Behalve dat je er eventueel kwaadwillenden mee afschrikt, kun je het teken ook inzetten om mogelijke merkverwatering te voorkomen. Merkverwatering betekent dat een merknaam zo ingeburgerd raakt, dat hij tot een soortnaam verwordt. Dat overkwam hagelslag, maar ook aspirine, bikini, cellofaan, vaseline en asfalt. Aan deze namen is iedereen zo gewend geraakt, dat er geen merkrecht meer op rust. Iets wat je als ondernemer natuurlijk wil voorkomen.

Dit is ook de reden waarom Jacuzzi inmiddels heel actief optreedt tegen andere partijen die hun naam gebruiken voor bubbelbaden.

Overigens is het verworden tot soortnaam niet de enige reden. Juist op tijd bezwaar maken tegen merkaanvragen die voor verwarring kunnen zorgen met jouw merk zorgt ervoor dat je rechten sterk blijven. Maak je niet op tijd bezwaar, dan worden dergelijke merken niet geweigerd en gewoon ingeschreven.

Dat maakt het in de toekomst een stuk lastiger om op te treden tegen andere partijen die merken aanvragen die veel op die van jou lijken.

Misleiding van de consument is verboden

Omdat het R teken niet verplicht is voor merkhouders en ook geen voorwaarde is om merkbescherming te kunnen verkrijgen, verkeert men vaak ten onrechte in de veronderstelling dat het teken zonder enige voorwaarde gebruikt kan worden. Binnen de Benelux bestaat er nu eenmaal ook geen wet die dat verbiedt. Wat echter wel verboden is, is misleiding van de consument. En omdat dit precies is wat er gebeurt wanneer er een R teken bij een niet-geregistreerd merk wordt geplaatst, kun je hiervoor toch gesanctioneerd worden.

Bescherming van consument én ondernemer

Misleiding van de consument wordt gestraft omdat je deze een verkeerde indruk geeft van het product dat hij of zij aanschaft. Het gebruik van het R teken roept bij de consument de indruk op dat het merk uniek en betrouwbaar is en dat de producten van hoge kwaliteit zijn. Aan die verwachtingen wordt waarschijnlijk niet beantwoord. Behalve voor de consument is bestraffing van onterecht gebruik ook voor jou als ondernemer belangrijk. Jij wilt het imago van je merk hoog houden én voorkomen dat anderen meeliften op jouw succes.

Het ™ symbool en het © symbool

Niet zelden bestaat er verwarring over de betekenis van andere symbolen die voor de bescherming van bepaalde intellectuele eigendomsrechten staan. Doorgaans zijn dit het ™ en het © symbool. Het ™ symbool is in de Europese Unie echter niet van betekenis en wordt alleen in de Verenigde Staten gebruikt. Het ™ teken gebruikt men voor merken die niet zijn geregistreerd, maar wel op dagelijkse basis in het handelsverkeer worden gebruikt. Het © teken staat voor copyright, oftewel bescherming van een werk in plaats van een merk. Deze bescherming valt onder het auteursrecht.

Je monopoliepositie en merkwaarde versterken

Net als het ™ teken is ook het ® teken uit de Verenigde Staten overgewaaid. Ook daar gebruikt men het registered trademark voor geregistreerde merken. Alhoewel er in de Benelux geen wet bestaat die het gebruik van het ® teken verbiedt, mag je consumenten niet misleiden. Behalve consumenten worden ook ondernemers zo extra door deze regelgeving beschermd. Met het gebruik van het R teken straal je extra betrouwbaarheid uit naar je klant. Je monopoliepositie versterkt bovendien je merkwaarde.