Merkinbreuk

Ontdek hoe je kunt optreden bij merkinbreuk

N

Gratis onderzoek

Uiteraard checken we voor je of sprake is van inbreuk en wat je kunt doen.

N

Goedkoop

Omdat je het meeste online kunt regelen, zijn onze tarieven super laag.

N

Persoonlijk advies

Ook begrijpen we dat persoonlijk advies belangrijk is en daarom kan je altijd bij ons terecht.

Wat is merkinbreuk?

Van merkinbreuk is sprake als anderen een geregistreerd merk gebruiken of misbruiken zonder toestemming van.de merkhouder. Inbreuk op merken kan door dezelfde of vergelijkbare namen te gebruiken voor gelijkende producten of diensten of door nepproducten te verkopen.

Wanneer is sprake van inbreuk op een merk?

Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) geeft in artikel art 2.20, eerste lid, sub a t/m d de 4 merkinbreuk criteria. Er is sprake van inbreuk op merkenrecht wanneer:

  1. een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (Identiteitsinbreuk)
  2. een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of gelijkende waren of diensten (herkomstinbreuk)
  3. ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie wordt gedaan van een merk (goodwillinbreuk)
  4. een teken anders dan ter onderscheiding wordt gebruik

De bescherming is dus heel breed, want het heeft niet alleen betrekking op identieke namen of logo’s voor exact dezelfde producten of diensten, maar ook voor gelijkende tekens voor vergelijkbare producten of diensten.

Ontdek hoe we kunnen helpen bij merk inbreuk

Hoe kun je optreden tegen merkinbreuk?

Bij inbreuk op je merk is het belangrijk dat de merkhouder actief hiertegen zal optreden. Als je dat niet doet, dan beperkt dat de bescherming van het merk. Hierdoor kan je in theorie in de toekomst minder goed optreden tegen inbreuk op je merkenrecht door anderen.

Het is dus belangrijk om op te treden tegen inbreuk. Dit moet goed worden ingeleid om hoge kosten te voorkomen en daarom is het verstandig om te beginnen met een sommatiebrief. Als deze sommatie geen effect heeft, kan je altijd nog een kort geding starten.

Wat zijn de gevolgen als sprake is van inbreuk?

Als je een sommatie stuurt of een kort geding start, dan is het belangrijk om te weten wat je kunt eisen. Inbreuk op merkenrecht kan de volgende gevolgen hebben voor de inbreukmaker:

  1. winstafdracht
  2. vernietiging producten
  3. schadevergoeding
  4. proceskostenveroordeling
  5. vergoeding juridische kosten

Winstafdracht wordt standaard geëist. Dit komt omdat schadevergoeding voor gederfde inkomsten niet altijd opgaat. Iemand die nep-Rolex horloges verkoopt, zal er namelijk niet voor zorgen dat Rolex omzet misloopt. Iemand die namelijk voor vijftig euro een nep-Rolex koopt, zal niet per se een echt Rolex hebben gekocht in plaats daarvan.

Om die reden wordt dan ook altijd winstafdracht gevorderd, naast schadevergoeding, proceskostenveroordeling en de vergoeding van de gemaakte juridische kosten.

Is vergelijkende reclame inbreuk op een merk?

Vergelijkende reclame kan bijvoorbeeld ook inbreken op jouw rechten. Je mag in een reclame producten en prijzen van concurrenten vergelijken, maar die moeten dat wel echt kloppen. Stel dat de concurrent waarop de vergelijkende reclame gebaseerd is zijn tarieven wijzigt, dan gaat de vergelijking al mank en kan met de reclame inbreuk worden gepleegd.

Kan het te goeder trouw plaatsvinden?

Als een inbreukpleger niet bewust was van het feit dat hij inbreuk pleegt, dan hoeft geen sprake te zijn van merkinbreuk te kwader trouw. Er wordt dan ook wel eens gesproken van inbreuk te goeder trouw. In dit geval hoeft over het algemeen geen winst te worden afgedragen bij veroordeling.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij?

De merkhouder kan op grond van artikel 2.21 BVIE schadevergoeding bij merkinbreuk eisen. Hij kan op grond van zijn uitsluitend recht vergoeding vorderen voor elke schade die hij heeft geleden. Bij het bepalen van de schadevergoeding houdt de rechter rekening met alle aspecten, zoals negatieve economische gevolgen, als winstderving. Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen ook morele schade die geleden is worden vergoed.

Tot slot kan een forfaitaire schadevergoeding worden toegekend. Dit zijn royalty’s en andere vergoedingen die de inbreukmaker verschuldigd was geweest als hij toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.

Kan een domeinnaam inbreuk maken?

Bij het gebruik van een identieke merknaam in een domeinnaam voor dezelfde producten of diensten als de merkhouder kan sprake zijn van inbreuk, maar het hoeft niet. Als wordt voldaan aan de OKI Data criteria, dan is er niet per se sprake van inbreuk op merkenrechten.

Is doorlinken inbreuk op merkenrecht?

Het doorlinken van een website naar een andere domeinnaam kan merkinbreuk opleveren. Sinds de Systec-zaak weten we dat dit niet geldt voor handelsnamen. Om te kunnen spreken van inbreuk op merkenrecht door middel van doorlinken moet het betreffende merk geregistreerd zijn. Alleen inschrijving van de handelsnaam is niet voldoende.

In de Systec-zaak had het bedrijf Inno 3D de website systek.nl vastgelegd en hierbij doorverwezen naar haar eigen url. Op deze website stond nergens het merk Systec vermeld.

Toch kan bij het publiek verwarring ontstaan over het antwoord op de vraag of ze nu te maken hebben met Systec of Inno 3D. Dat is een grond voor inbreuk en daarom kan daar bij doorlinken sprake van zijn.

Is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid is mogelijk, maar er geldt een hoge drempel. Dit komt omdat bestuurders en aandeelhouders van een Besloten Vennootschap in principe niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor geleden schade die is veroorzaakt door de BV.

Deze hoge drempel kan worden genomen bij ernstig verwijt. Als de bestuurder van een BV wist of kon weten dat hij merkinbreuk pleegde en hier bewust mee is doorgegaan en de inbreuk niet voorkomen of beëindigd heeft, dan is dit ernstig verwijtbaar en kan sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. De Besloten Vennootschap en de bestuurder zijn dan aansprakelijk. Als hierdoor een faillissement volgt van het bedrijf, kan de volledige schade op de bestuurder worden verhaald.

Hoe werkt een kort geding bij merkinbreuk?

Voordat een kort geding wordt gestart, wordt over het algemeen een sommatiebrief verstuurd. Als hier niet op wordt gereageerd of niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, kan je een kort geding aanspannen. In een kort geding kan staking van inbreuk, proceskostenveroordeling en een dwangsom worden geëist. Omdat een kort geding een voorlopige voorziening betreft, kan geen volledige schadevergoeding worden gevorderd. Gelukkig kan wel een voorschot op deze vergoeding worden geëist.

Hoe werkt verjaring bij inbreuk?

Verjaring bij inbreukzaken noemen we rechtsverwerking. Dit betekent dat de rechten van een merkhouder verwerkt zijn als hij een teken dat inbreuk pleegt gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust gedoogt. Op grond van artikel 2.29 BVIE kan hij zijn rechten dus niet meer inroepen tegen de inbreukpleger.

Merkinbreuk

Neem contact op

+3188-2333336

info@jumptrademarks.com

Belangrijk

Privacy policy

JTM

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht

KvK-nummer: 60490802
BTW-nummer: NL853933716B01